Milani in Toronto: 15 Jun, 6~8


عباس میلانی در همکاری با پرشین سیرکل در بنیاد پریا-تورنتو سخنرانی دارد.

بلیت: 15 دلار (برای اعضا 10 دلار)

Milani in Hawaii


عباس میلانی برای شرکت در یک کنفرانس این هفته در هاوایی بسر می برد